Speaker met kennis van het baanreglement is een pré

  het Belgische viertal plaatst zich zonder meer voor de Spelen  

Waarom kregen de Ierse dames een herkansing in de team pursuit vroegen vele toeschouwers zich woensdagmiddag af?
Het kwartet kwam halverwege hun wedstrijd in de kwalificatie ten val en mocht als laatste opnieuw een tijd neerzetten (dat begrepen veel toeschouwers niet!) Als je in de schaatsport valt of in de atletiek estafette, is het over en uit zei het echtpaar uit Houten dat naast mij op de tribune zat.
Waarom geen tekst en uitleg van de speakers John Vingerling of Johan van der Made (deze laatste is o.i. onbekend met de reglementen in de baansport)
In Engeland zouden je beter informeren vertelde mij een Belgische official

Ook het feit dat tijdens de team pursuit een aantal teams als ze werden ingehaald hun wedstrijd mochten vervolgen en in enkele gevallen een schot klonk riep vragen op bij de niet-kenners van de baansport.
Natuurlijk geeft Baanwacht antwoord op deze vragen maar het is een taak van de heren speakers om de toeschouwers zo goed mogelijk te informeren