Ready Steady Tokyo (9 – 12 april)


in een eerder stadium lazen we dat Frankrijk aan het test event wil deelnemen
 
‘Ready Steady Tokyo’ is het test event dat op de Olympische baan te Izu staat gepland van 9 t/m 12 april en wordt georganiseerd door het ‘Tokyo Organising Committee of the Olympic & Paralympic Games”
Het driedaagse evenement staat als class-1 op de UCI kalender. De uitnodiging naar de nationale wielerbonden is gebaseerd op de Olympic Rankings,.
De inschrijvingsdatum (aantal) sloot op 10 febr. jl. Op 10 maart moeten de entries by name bekend zijn. Of het evenement vanwege het coronavirus wordt geannuleerd is op dit moment niet bekend. Wel zijn ons enkele landen bekend die een delegatie (willen?) afvaardigen Of ze hun aanmeldingen daadwerkelijk effectueren is afwachten!