Nieuwe velodrome in Zweedse Jönköping 

 
De Zweedse wielerfederatie kondigde bij monde van voorzitter Stefan Klang aan dat er een gloednieuwe velodrome gebouwd wordt in Jönköping.
Het terrein voor de bouw is toegewezen, er zijn aannemers voor het project en de gemeente Jönköping heeft zowel op ambtenarenniveau als politiek vlak toestemming gegeven voor het bouwproject.
De Zweedse wielerfederatie schrijft dat de bouw naar verwachting in oktober/november van dit jaar zal beginnen en in 2026 voltooid zou kunnen zijn. De velodrme gaat functioneren als een multi-arena, waar ‘naast de deur’ ook een hotel wordt gebouwd.
Er is berekend dat 93 procent van alle fietsers met een licentie zich binnen een straal van 50 kilometer rond Jönköping bevindt.