Negentig afgestudeerden aan de ‘Japanse Bicycle School’


Juri Suzuki (19) was de beste dames op de afsluitende wedstrijden
 
Op 18 en 19 maart werden door de studenten van de ‘Japanse Keirin School’(Japanse Bicycle Racing School) de laatste wedstrijden gehouden op de baan van het Velodrome te Ito. Een dag later vond in de aula van de school te Izu City de uitreiking plaats van het zo fel begeerde diploma. In totaal ontvingen 90 studenten, 21 dames en 69 heren hun diploma.

op de foto ontbreken 3 dames die eveneens zijn afgestudeerd
Naast een aantal hoogwaardigheidsbekleders waren ongeveer 200 honderd familieleden bij de plechtigheid aanwezig.
De gediplomeerden staan vanaf 1 mei bij de JKA geregistreerd en debuteren in juli.
Opmerking: De jongste dame is *18 jaar jong en negen dames zijn 19 jaar. Ook bij de heren heel veel jonge kerels. We denken ! dat er dit keer duidelijk naar de leeftijd is gekeken bij de toelating c.q. selectie.
*Megumi Nagare voorheen BMX