Laura Kenny verwacht tweede kind

Laura Kenny kreeg in 2021 een miskraam en onderging vervolgens begin vorig jaar een operatie voor een buitenbaarmoederlijke zwangerschap; Kenny kondigde haar zwangerschap aan met mede-Olympisch gouden medaillewinnaar  Jason Kenny via sociale media

Kenny plaatste vervolgens een foto van vier fietsen die tegen een hek leunden om de verwachte toevoeging aan het gezin aan te geven.
We lazen ook dat dit weleens het einde van haar carrière zou kunnen zijn