Hoe werd het ‘prize money’ in 2020 verdeeld

 
Hoe werden de 167.655.295,- miljoen ‘prize money’ verdeeld
In onderstaande tabel kunt U zien dat aan de 2350 professionele beoefenaars van de keirin in Japan (inclusief de 151 dames) in 2020 een totaal van iets meer dan 167½ miljoen euro aan ‘prize money’ werd uitgekeerd.
Gemiddeld verdiende een rider ongeveer 71 duizend euro.
De negen specialisten met de SS-status verdienden gemiddeld € 779.296,35
De 473 specialisten met de A-3 status (beginnende – of op hun retour zijnde heren) verdienen gemiddeld zo’n  € 47.201,-
 
Opmerking: In 2019 werd er bijna 195 miljoen euro aan prijzengeld uitgekeerd. Dit jaar zijn er vanwege de coronapandemie een aantal toernooien, waaronder een G-1 toernooi geannuleerd!