Hervormingen Japanse Keirin school

Donderdag 9 mei jl werd op een bijeenkomst voor de media de hervorming van de Japanse Keirin school uiteengezet. De naam ‘Japan Bicycle Race School’ is veranderd in ‘Japans Bicycle Racing Training Center’ De Engelse benaming is ‘Japans Institute of Keirin’ afgekort JIK
Om uitgebreid op de inhoudelijke veranderingen (hervormingen) van het onderwijssysteem in te gaan voert ons te ver, maar kort en krachtig concluderen we dat het veel meer een organisatie wordt die is gespecialiseerd in het trainen van atleten.

 Isamu Muraoka, hoogleraar sportwetenschappen aan de Waseda Universiteit heeft als projectleider een grote bijdrage geleverd in de ‘nieuwe aanpak’
Enkele voorbeelden:
- Er komt een echt wetenschappelijke aanpak van de trainingen!
- De toelatingseisen en examens veranderen
- Iedereen leert Engels spreken en er worden interviewtechnieken gegeven (O.i. wil men de aansluiting met de internationale top bevorderen)
- De leefregels veranderen.
Mobiele telefoon:
Eenmaal per twee weken mag deze buiten de training worden gebruikt
kapsel: de conventionele voorgeschreven haarstijl (al die zeer kort geschoren kopjes) mag men enigszins veranderen (als het maar geen belemmering is tijdens de training) !!
Onze kijk op de hervormingen Men heeft over de grenzen gekeken en wil door het oude opleidings- en begeleidingsbeleid te herzien in de toekomst atleten van wereldklasse creëren