De Baancommissie van de AR & TV De Adelaar treedt af….


de voorzitter van de baancommissie dhr van Bon bracht vandaag onderstaand bericht naar buiten
 

Breaking news:
De baancommissie van de AR & TV De Adelaar treedt af

en toe buiten de gebruikelijke paden!
Wat dacht u, toen u de kop van dit artikel gedeeltelijk las?
Wat is dat nou?
Dat is onverwacht…
Hé, zie ik dat nu goed….
Gelukkig, die zijn we kwijt….
of dacht
U