‘Dak op houten wielerbaan Assen, plus uitbreiding gebouw en faciliteiten’

Persbericht Assen, 10 maart 2021

Dak en extra vergader- en opleidingsfaciliteiten voor Wielercentrum Noord
De voltooiing van het Regionaal Wielercentrum Noord aan de Stadbroek in Assen is een flinke stap dichterbij. Als raad en provinciale staten akkoord gaan, komt er dit jaar nog een dak op de kombaan. Ook wordt het gebouw uitgebreid met vergaderfaciliteiten en ruimtes voor onder andere Sport Drenthe en het sport- en bewegingsonderwijs van het Alfa College. De kosten voor de uitvoering van dit plan bedragen € 2,1 miljoen. De provincie maakt het nu mogelijk om het plan te realiseren, met een subsidie van € 500.000. Assen draagt zelf € 1,3 miljoen bij. De gemeente hoeft hiervoor geen extra geld beschikbaar te stellen, maar financiert dit vanuit het jaarlijkse bedrag dat de gemeente al aan het Wielercentrum ter beschikking stelde en vanuit de extra huurinkomsten.

Wethouder Bob Bergsma heeft zich samen met het bestuur van het Wielercentrum hard gemaakt voor de voltooiing van het centrum. “Ik ben ervan overtuigd dat voltooiing van het centrum een belangrijke impuls zal geven aan de regionale wielersport en talentontwikkelprogramma’s. NOC*NSF en KNWU hebben deze overtuiging beiden in een brief onderschreven. Dit is ook een mooie stap op weg naar Assen Sportstad. Het past in onze ambities van het Asser sportakkoord, om iedere inwoner die dat wil op eigen niveau te laten sporten en bewegen, en hiervoor ook de benodigde infrastructuur aan te leggen.” De provincie ondersteunt deze ontwikkeling vanuit de provinciale investeringsagenda.
Gedeputeerde Henk Brink: “Met het onderdeel Sport en bewegen van de agenda willen wij extra investeren in een kwaliteitsimpuls voor bovenregionale sportaccommodaties. Voltooiing van het Wielercentrum Noord past bij deze ambitie. En natuurlijk sluit dit mooi aan bij Drenthe als fietsprovincie en bij alles wat Assen al op deze locatie heeft ontwikkeld.” Thuis voor de wielersport Ger Heeringa van het bestuur van het Wielercentrum is blij: “De afgelopen jaren hebben we laten zien dat het centrum echt een thuis is geworden voor de wielersport. Diverse wielerclubs en veel solitaire wielrenners zijn vaste gebruikers. Ook zijn er mooie evenementen georganiseerd, zoals het NK BMX, het trainingskamp van de Olympische baanselectie en GP A3 wedstrijden.” In het voorjaar van 2016 werd het wielercentrum in gebruik genomen. Toen waren er onvoldoende middelen om het volledig volgens plan te realiseren.

Met het dak erop kan de kombaan tussen september en mei ook worden gebruikt, en zijn er bij slecht weer in de overige maanden geen problemen meer. Verder komen er voldoende vergaderfaciliteiten om aan de vraag naar ruimte voor workshops, clinics, opleidingen KNWU en voorbereiding van evenementen te voldoen. Financiering In de gemeentelijke begroting is jaarlijks een bedrag van 40.000 euro gereserveerd voor de overkapping. Door de gereserveerde bedragen in de begroting voor de komende jaren nu in één keer te kapitaliseren komt er ruim € 1 miljoen vrij. Verder is het de bedoeling om een krediet van ruim € 235.000,- te verlenen, dat kan worden gedekt uit de huurinkomsten van het Alfa College. Naast de subsidie van € 500.000,- van de provincie investeert het Wielercentrum zelf € 150.000. Ook wordt er € 200.000,- subsidie aangevraagd uit de rijksregeling ‘stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’.