Beter communiceren


Jeffrey Hoogland en Matthijs Büchli hebben er voor gekozen geen gebruik te maken van hun automatisch startrecht op de 1 km I.T.T.

Onze tenen krommen als we onderstaand bericht op de website van nu.nl/wielrennen lezen
“Hoogland zal titel op 1 kilometer niet kunnen verdedigen. Haak selecteerde naar aanleiding van de testdag Sam Ligtlee en Theo Bos voor dit onderdeel.”

De feiten zijn dat Jeffrey Hoogland, als uittredend wereldkampioen en Matthijs Büchli als Europees kampioen beiden, volgens de regels van de UCI automatisch startrecht op dit onderdeel hadden verworven.
Dit startrecht is persoonlijk en niet overdraagbaar. Dat zij geen gebruik maken van dit startrecht hadden wij graag gecommuniceerd willen zien. Ook de zinsneden Hugo Haak kiest voor… en Hugo Haak heeft Nils van ’t Hoenderdaal gepasseerd.
Ons is al in een vroeg stadium verteld welke personen gezamenlijk beslissen. Het zijn ook zij die t.z.t. beslissen wie namens Nederland aan de Spelen gaan deelnemen.