België naar één ‘Nations Cup’

Het komende jaar wordt er een begin gemaakt met de ‘Nations Cup’ op de baan. Zoals bekend vinden ze plaats in Newport (Wales) – Hong Kong en Cali (Colombia).
Naar bekend is geworden neemt België alleen aan de eerste ‘Nations Cup’ van 22 t/m 25 april in Groot-Brittannië deel